Kontakt

Peakorraldaja
Donatas Narmont
telefon: 504 5203
e-mail: donatas@jooksja.ee

Turundus ja registreerimine
Piret Viherpuu
e-mail: piret@jooksja.ee

Lastejooksud
Laura Rahe
telefon: 5349 9308
e-mail: laura@jooksja.ee