fbpx

Tulemuse sisestamine

Leia stardiprotokollist oma nimi. Parempoolses veerus klõpsa oma nime kõrval „lisa tulemus“. Seejärel sisesta enda tehtud tulemus: vali üritus ja tehtud distants. Vali, kas laed tulemuse failina või käsitsi.

Failina sisestamine 

  • Vajuta Choose File ja vali oma seadmest tulemuse laadimiseks õige fail. Sobilikud failiformaadid on fit, gpx ja tcx. Kõik enamlevinud spordikellade ja -rakenduste tootjad annavad võimaluse faile alla laadida vähemalt ühes eelpool mainitud formaadis.
  • Kui fail vastab kõigile ürituse parameetritele (algus- ja lõpuaeg, miinimumdistants, jmt.), ent seda ei õnnestu laadida, võta palun ühendust korraldusmeeskonnaga e-postil registreerimine@jooksja.ee.
  • NB! Tulemuse edukaks laadimiseks peab spordikelladel või veebirakendustel välja lülitama AUTOSTOP funktsiooni. Kui peatud mingil põhjusel enam kui 3 sekundiks, peatab kell aja arvestamise.
  • NB! Kontrolli eelnevalt spordikella aku laetust.
  • NB! Ürituste toimumise jooksul võid tulemust laadida mitu korda. Protokolli läheb kirja kõige hiljem laetud tulemus.
  • NB! Kui sa ei ole varem spordikellast faile alla laadinud, testi seda enne üritusel osalemist.

Käsitsi sisestamine

  • Käsitsi tulemuse sisestamiseks vajuta „sisestan tulemuse käsitsi“.
  • Sisesta alustamise aeg (kuupäev ja kellaaeg) ja läbitud distants (võrdne ürituse distantsi pikkusega). Kui sa ei tea täpset läbimise aega (näiteks jooksid rohkem), sisesta distants ja koguaeg.
  • Sisestatud tulemuse õigsuse kontrollimiseks tee oma tulemusest ekraanipilt ja lae see üles.

Murede ja probleemide korral kirjuta  registreerimine@jooksja.ee