fbpx

Tulemuste sisestamine

TULEMUSTE LAADIMINE (hiljemalt 30.09 kell 23:59)

JUHEND

Leia stardiprotokollist oma nimi. Nime kõrval, parempoolses veerus, klõpsa „lisa tulemus“. Seejärel sisesta isiklik tulemus: vali üritus ja distants, kuhu registreerisid.
Vali, kas laed tulemuse failina või käsitsi.

FAILINA tulemuse laadimine

Vali Choose File ja seejärel vali oma seadmest tulemuse laadimiseks sobiv fail.
Sobilikud failiformaadid on fit, gpx ja tcx. Kõik enamlevinud spordikellade ja -rakenduste tootjad annavad võimaluse faile alla laadida vähemalt ühes eelpool mainitud formaadis. Kui fail vastab kõigile ürituse parameetritele (algus- ja lõpuaeg, miinimumdistants, jmt.), ent seda ei õnnestu laadida, võta palun ühendust korraldusmeeskonnaga e-postil info@2silda.ee.
NB! Tulemuse edukaks laadimiseks peab spordikelladel või veebirakendustel välja lülitama AUTOSTOP funktsiooni. Kui peatud mingil põhjusel enam kui 3 sekundiks, peatab kellgi aja arvestamise (pane tähele, et see pole nii klassikalistel spordiüritustel).
NB! Kontrolli eelnevalt spordikella või seadme aku laetust.
NB! Ürituste toimumise jooksul võid tulemust laadida mitu korda (põhjuseks näiteks parem aeg). Sel juhul läheb protokolli kirja kõige hiljem laetud tulemus (eelmine kirjutatakse üle).
NB! Kui sa ei ole varem spordikellast faile alla laadinud, testi seda enne üritusel osalemist.

KÄSITSI tulemuse lisamine

Käsitsi tulemuse sisestamiseks vajuta „sisestan tulemuse käsitsi“.
Sisesta alustamise aeg (kuupäev ja kellaaeg) ja läbitud distants (võrdne ürituse distantsi pikkusega). Kui sa ei tea täpset läbimise aega (näiteks jooksid rohkem), sisesta distants ja koguaeg.
Sisestatud tulemuse õigsuse kontrollimiseks tee oma tulemusest pilt ja lae see üles.

Kui kasutad seadet, milles eelpool nimetatud failide alla laadimine ei õnnestu või failid on mõnes muus vormingus, kirjuta e-postile registreerimine@jooksja.ee

Rapla Selveri Suurjooksu virtuaaljooksu tulemuste protokoll uueneb jooksvalt ning tulemusi on võimalik näha SIIT